O NÁS - HVOZDECKA_ZEMEDELSKA

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Vznik a historie podniku:

Hvozdecká zemědělská a.s. se nachází v okrese Plzeň-sever, mezi městy Plasy a Manětín.
Vznikla postupně několikanásobným slučováním a transformací prvních družstev. Původně, někdy v 50. letech 20. století, vznikala malá družstva většinou v každé vesnici samostatně. V 60. létech došlo k první vlně slučování, kdy vzniklo Jednotné zemědělské družstvo Družba Pláně, které sdružovalo zemědělce z Pláň, Korýtek, Vrážného a Ondřejova. V této době vzniklo také Jednotné zemědělské družstvo Svornost Hvozd sdružením zemědělců z Hvozda, Dražně a Hodovízu.

Další slučování proběhlo v roce 1975, kdy se sloučilo JZD Pláně s JZD Hvozd. V této formaci hospodařil nový subjekt pod hlavičkou JZD Hvozd do roku 1992 (v tomto období družstvo obhospodařovalo cca 1640 ha zemědělské půdy), kdy došlo k transformaci družstva na družstvo vlastníků majetkových podílů, dle nových porevolučních zákonů, zejména Zák. 42/1992 Sb. Někteří členové původního družstva vystoupili a dali se na cestu soukromého hospodaření. Většina zůstala členy nově konstituovaného Zemědělského družstva Hvozd.

Další významnou změnou byl přechod na akciovou společnost, který se uskutečnil k 15.7.2010. Hlavním důvodem bylo to, že v této době jen malá část vlastníků majetku pracovala v družstvu, žila v těchto obcích nebo měla jakýkoliv vztah k podniku, či k místu kde podnik hospodařil, což se neustále ještě zhoršovalo. Vytvářelo to velmi nestabilní situaci zejména v oblasti kapitálu podniku, finanční  likviditě, nemožnosti dlouhodobějšího investování atd.

V roce 2013 naše společnost hospodařila na 1279 ha zemědělské půdy, v nadmořské výšce od 428 m n.m. do 597 m n.m., z čehož je cca 185 ha travních porostů. V podniku, kromě klasické rostlinné výroby zaměřené na produkci obilovin, řepky a zabezpečení krmiv, existuje živočišná výroba orientovaná především na produkci mléka od cca 280 dojných krav plemene České červenostrakaté, dále provádíme výkrm býků a v uzavřeném obratu chováme 90-100 prasnic s finalizací potomstva pro jatečnou produkci.

Podnik zaměstnává cca 54 pracovníků (tzv. přepočítaných), dle potřeby, včetně brigádníků a příležitostného zaměstnávání důchodců.

Z hlavních strojů používáme 2 kombajny, 4 výkonnější traktory John Deere, 1 řezačku, 1 manipulátor, množství traktorů Zetor nižších výkonů, autojeřáb a celou škálu závěsného zařízení např. krmný vůz, postřikovač, rozmetadla hnojiv a hnoje, návěsy, přívěsy  atd. Provozujeme 2 posklizňové linky. Prozatím provozujeme ještě závodní kuchyni s rozvozem obědů do všech obcí, kde hospodaříme.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky